ВУЗ ШАГ
 
Комунальний дошкільний навчальний заклад "КАЗКА"
 
_

педагогічні ради

2016 - 2018 навчальний рік 

Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні завдання педагогічного колективу на 2017 – 2018 навчальний рік

  • Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році. 
  •  Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дошкільному закладі.
  • Обговорення і затвердження плану  та пріоритетних напрямів роботи на 2017-2018 навчальний рік.
  • Презентація, затвердження освітніх програм (додаткових комплексних, парціальних) та методичних посібників для навчально-виховної роботи на 2017-2018 н.р.
  • Затвердження форм планування освітньо-виховного процесу; розкладу організова-них форм життєдіяльності дітей, занять, графіку роботи гуртків.
  • Затвердження складу педагогічної ради,  вибори секретаря педагогічної ради
  • Затвердження складу атестаційної комісії, курсова перепідготовка 

2016 - 2017 навчальний рік 

 

"Формування навичок взаємодії дітей дошкільного віку"

  • Про виконання рішень попередньої педагогічної ради
  • Спілкування як головний чинник формування особистості

  • Ділова  гра «Вплив гри на формування партнерських взаємин дошкільників»

 

    

    

    

    

«Морально­-духовний розвиток дитини – 

запорука успішності виховання громадянина»

Інформація про виконання рішень попередньої педради

Духовність в педагогічному вимірі

Інноваційні підходи до формування духовності дітей

Розвиток морально-етичних здібностей дітей дошкільного віку

• Інтерактивні форми роботи з батьками у формуванні морально-компетентної особистості

 

 

.2015 – 2016 навчальний рік 

Про  сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості

 

   · Про виконання рішень попередньої педагогічної ради

· Про нормативно-правові документи щодо організації співпраці  з батьками дітей дошкільного віку на сучасному етапі

· Про організацію роботи з батьками в групах раннього віку 

· Про принципи організації роботи з батьками  щодо патріотичного виховання дошкільникі

· Про забезпечення наступності в реалізації завдань духовного і патріотичного виховання між дошкільним закладом і родиною 

· Про стан роботи з батьками в дошкільному закладі 

Педагогічна рада

Формування почуття національної самосвідомості та  любові

до рідної землі у дітей дошкільного віку

·        Інформація про виконання рішень попередньої педради

·        Аналіз стану роботи з патріотичного виховання 

·        Доповідь «Шляхи громадянського виховання дошкільників у навчально-виховному процесі»

·        Доповідь «Формування мовленнєвої компетентності дітей засобами народознавства»

·        Експрес-інформація «Українська родинна педагогіка: минуле і сьогодення»

 ·        Брейн-ринг «Хай в серці кожної людини живе любов до України

 ·        Хід атестації 2016 р.

 

      

Педагогічна рада

«Формування здоров’язбережувальної компетенції дитини-дошкільника згідно вимог Базового компонента»

/uploads/editor/1920/92795/sitepage_18/files/pedrada.docx

 

Рішення педради:

1.Продовжувати роботу з реалізації завдань фізичного виховання дітей, керуючись вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні, чинними програмами.

2. Всебічно сприяти оптимізації рухового режиму за умов комп­лексного використання всіх засобів фізичного виховання в різних організаційних формах.

3. Сприяти залученню дітей до занять фізичними вправами в сім'ї через проведення агітаційної, консультативної роботи з батьками.

4. Усю роботу з фізичного виховання здійснювати з урахуванням стану здоров'я, самопочуття, рівня фізичного розвитку й підготовленості дітей.

«Шляхи організації навчально-виховного процесу,

спрямованого на всебічний розвиток особистості»

 

/uploads/editor/1920/92795/sitepage_18/files/prezentaciya_analiz.pptx

/uploads/editor/1920/92795/sitepage_18/files/prezentaciya_plan_noviy1.pptx